YUVALUNA | GİZEM ONAY

E-BÜLTEN ÜYELİĞİ VE İZİNLİ KULLANICI VERİ TABANI KAYIT 
VE ELEKTRONİK TİCARİ İLETİ ONAY/AÇIK RIZA METNİ

Şirketimiz 0719047595500001 MERSİS numaralı Hilal Mahallesi 685. Sk. No:1/B Çankaya-ANKARA adresinde mukim Pachamama Luna Bitkisel ve Kozmetik Ürünler Satiş Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti. tarafından www.yuvaluna.com adresinde yer alan E-Bülten üyeliğine başvurmakla ve işbu metni onaylamak suretiyle halihazırda www.yuvaluna.com adresi üzerinden sunmakta olduğumuz ürün ve eğitim hizmetlerine ilişkin tanıtım, reklam, kampanya ve benzeri yenilikler hakkında e-posta adresinize, GSM telefonunuza ve diğer elektronik uygulamalara e-bülten ve/veya e-ticari ileti gönderilmesine/iletilmesine onay/açık rıza vermiş bulunmaktasınız.

Açık rıza herhangi bir zamanla sınırlı olmayarak geri çekilebilir. Tarafınıza sunulan E-Bülten & E-Ticari İleti Aydınlatma Metni kapsamında kişisel verileriniz işlenecektir.

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca; onayın/açık rızanın geri alındığı, ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer kayıtlar gerektiğinde ilgili Bakanlığa ve/veya yargı mercilerine sunulmak üzere kayıt altına alınarak; onayın geçerliliğinin sona ermesi tarihinden itibaren, herhangi bir hukuki ihtilafın vuku bulması halleri hariç 10 yıl boyunca saklanacaktır. İşbu süre geçtikten sonra kişisel verileriniz imha edilir veya anonim hale getirilir.

İşbu onayınızı/açık rızanızı geri almak isteyebilirsiniz. Kampanya tanıtımları veya bilgilendirme amacıyla gönderilen iletilerin artık gönderilmesini istemediğiniz takdirde size gönderilen iletilerde yer alan yöntemlerle çıkış işlemini derhal gerçekleştirebilirsiniz.

İzinli veri tabanından çıkış işleminiz Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz sözleşmeleri sona erdirmez, tarafınıza elektronik ticari ileti gönderimi durdurulur fakat siz www.yuvaluna.com adresi üzerinden sona erdirene kadar mevcut üyeliğiniz ile ürün almaya devam edersiniz.

 
#
Tamam