YUVALUNA | GİZEM ONAY

Gebelik de doğum da, Türkiye gibi ülkelerde son derece medikalize edilen ve her halükarda birer patoloji muamelesi gören durumlar. Her vaka için böyle olmasına gerek var mı? Gebelere “hasta” muamelesi yapılması yaşadığımız çağın sonucu. Oysa belki de hayatın en doğal karşılamalarından birine muhatabız.

Gebeyi takip eden hekimin gebe hakkındaki görüşleri en önemli kaynak kabul edilmelidir. Öte yandan, kendi bedeninizi sizin en iyi şekilde tanımanız ve sürece katkı sunmanız da çok anlam ifade eder.

Bu sebeple, doğum sonrasında faydalanabileceğiniz kısa bir haklar kılavuzu hazırladım:

Doğum Ardından:

Tıbben aksi gerekmedikçe;

  • Bebeği annenin karşılamasını,
  • Ten tene temasın mümkün olduğunca uzun sürmesini,
  • Bebeğinin ilk kontrollerinin anne kucağında yapılmasını,
  • Boy-kilo ölçümü gibi formalitelerin ilk emmeden sonra yapılmasını,
  • Plasentanın doğal yolla doğması için beklenmesini,

talep edebilirsiniz.

Bu hususları doğum başlamadan önce tercihen rutin kontroller esnasında doktorunuzla konuşmanız isabetli olacaktır. Doğumda hekimden başka kimlerin bulunacağını önceden öğrenmeniz de iletişiminizi kolaylaştıracaktır.

Doğum Sonrasında Bebeğiniz İçin:

  • Parlak ışıkların bebekten uzak tutulmasını,
  • Verniksin kesinlikle yıkanmaması, ovalamanın ertelenmesini,
  • Bebeğin ilk yarım saat mutlaka anne yanında kalmasını,
  • Mümkünse enjeksiyon yerine ağızdan K vitamini verilmesini,
  • Bebeğin sadece emzirilmesini ve biberon, mama, emzik veya silikon meme ucu verilmemesini,

talep edebilirsiniz.

Sağlık hukuku açısından göz ardı edilmemesi gereken en önemli konulardan biri aydınlatılmış onam meselesidir. Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Yönetmeliği’nde (Madde 15) bu husus “ ” olarak tanımlanır. Hiç şüphesiz bu hak doğum ve doğum sonrası için de geçerlidir.

Ayrıca Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Meslek Etiği Kuralları (Madde 26) uyarınca da “Hekim hastasını, hastanın sağlık durumu ve konulan tanı, önerilen tedavi yönteminin türü, başarı şansı ve süresi, tedavi yönteminin hastanın sağlığı için taşıdığı riskler, verilen ilaçların kullanılışı ve olası yan etkileri, hastanın önerilen tedaviyi kabul etmemesi durumunda hastalığın yaratacağı sonuçlar, olası tedavi seçenekleri ve riskleri konularında aydınlatır” Bilgiler anlaşılabilecek bir dilde verilmelidir. Baskı veya eksik aydınlatma altında verilen onam geçersizdir.

Bu bilgiler ışığında taleplerinizin reddedilmesi halinde neden reddedildiği konusunda bilgi alma hakkınızı da kullanmanız isabetli olacaktır. Beden bizim, karar bizim.

ASLI KARATAŞ

ASLI KARATAŞ

Avukat Aslı Karataş, lisans eğitimini Koç Üniversitesi’nde tamamlamış, Galatasaray Üniversitesi’nde özel hukuk üzerine yüksek lisans yapmıştır. Sorbonne - Cornell Üniversitesi işbirliğinde gerçekleşen programda insan hakları eğitimi almış, London School of Economics’ten hukuk ve politika dersleri almıştır.

 
#
Tamam